Ana Sayfa » Prof. Dr. Özgür Duman

Prof. Dr. Özgür Duman

prof-dr-ozgur-duman
Prof. Dr. Özgür Duman / Çocuk Nöroloğu

Kısaca Ben

Doğum 1971,

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudum.

1988 yılında Hacettepe Tıp Fakültesine girdim ve 1995 yılında tıp doktoru oldum. Yine Hacettepe Üniversitesinden 2000 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak ayrıldım. Çocuk Nörolojisi Yan dal eğitimine 2002 yılında Akdeniz Üniversitesinde başladım ve uzmanlığımı aldım.

Yurt dışı deneyimimi Epilepsi programı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri, “Children Hospital of Philadelphia’da” 2012 yılında tamamladım. Burada epilepsili çocuk izlemi, EEG monitorizasyonu, epilepsi cerrahisi değerlendirilmesi, Yenidoğan EEG’si, Ketojenik diyet ve uyku monitorizasyonu konularında çalıştım.

Serebral Palside Botulinum toksin uygulamasına 2005 yılında Akdeniz Üniversitesinde başladım ve ardından Belçika’da eğitim alıp uluslararası katılımlı eğitim programında Macaristan’da Eğiticilerin eğiticisi sertifikasını aldım.

Uluslararası ve Ulusal 100 ün üzerinde bilimsel yayın ve sunumda bulundum. Dünyada ilk benim bulduğum hipermelatoninemi adlı hastalık “Hypermelatoninemia: a new disease” adıyla yayınlanmıştır.

  • Amerikan Epilepsi Derneği (AES)
  • İnfantil Seizure Society
  • Peripheral Nerve Society
  • Türk Nöroloji Derneği
  • Antalya Elektrofizyoloji Derneği
  • Çocuk Nöroloji Derneği…
  • İnfantil Seizure Society Tokyo Meeting/Japan (En iyi Uluslararası bilimsel çalışma ödülü,
  • Çocuk Nörolji Derneği Kongresi/Türkiye